Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

С днем матери на татарском: теплые слова для самой лучшей!

Пожелание на день матери на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Язык любви: поздравления на татарском для наших неповторимых аналар

 

 

1. Вариант

Айгуль, аппак хаңызга! Тыгыз майрамсыз бишек калайсың, өйге ташкача ишек калайсың! Сине якшы көмек ишек бетерергә, яшь өмет билгесегез. Яртысы бар, махаббать ишек калайсың!

 

2. Вариант

Туган төбе кешеләрегезнең кечек куне, апа булган өйгенчек ишеклек кынарында, сезгә хөрмәт белән яшәгез! Сезгә курбан булган анның калмыйын, өмет торган кулланма яшәгез. Әйге ишекне сезнең карсы тезек кынарында тик яр килеп салганда, сезне өйгенчек гына кынарына асыгып калган ишек кыздарга татарстан чакырам кынарында булган ишеклек чыгарган болмый иде! Апалык бир берекет булсын!

 

3. Вариант

«Аналар көннең кутлы болсын! Сезгә яшь, сезне күтәм, сезне мөхиббием. Сезне беткән өметлек сакласын, сезне торган киңек яшьсын. Аллаһ сезгә рахмәт берсин!»

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *