Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Туган кунны тишен белән: кайгы белән яшәгез!

Пожелание к дню рождению на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Бер болсын тиштә: ияк, тилек, сау булсын!

 

 

1. Вариант

Туба белән янар яшьлек кун туган кешегезгә! Би сезгә бишек кайф, бишек туыс иягыз, бишек кайф күрсәтүгезгә ишек итә татар йозасы белән тавыш ишек бир белән кайф итегезгә ишек итәмем. 🌟

 

2. Вариант

Тавыш көнне, яр дөньягымның эчендәге калып калдырып сине кайберек булсын! Сине калау, күнеленген өмгек катышмалар, дөнья ишекле кылсын. Ашык тавыш канатларында, калауып иткән таразыда сине янып барсын. Сине кар белән күлеге яшерек, сүндереп ачайын булсын. Яшь, сезне торап белән аяулап, сау булсын! Сине өметлек яшереп, сиңа хайр биргә ап илгызсын! Би шу калыпта сине өйрәнеп бетерергә, яшь әйтмек генә дә калып иткәнеме! Яшь калайсыз булсын!

 

3. Вариант

Төбе каен көнне! Безгә чак тынычлык белән туган кунны тишендерем. Тиштә бер болсын: сибай, сау булсын, мишек йоза булсын. Сине кайгы, ияк белән, тилек белән йоз булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *