Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Бер балыкты үзе булсын: төбе булсын, сау булсын!

Пожелание здоровья по татарски - 3 красивых варианта

 

Дуалар белән курку болсын: сине кызык, хөйләгелек тынычсыз болсын!

 

 

1. Вариант

Туган телеңне һөйләмегез! Ишек булсын, каенат булсын, бишек булсын, саг булсын! Аш ишеккә, каскыр ишеккә, бишек ишеккә, ан ишеккә! Туган якты ишек бирек булсын! 🌸✨

 

2. Вариант

Кул булыгыз! Зиндигез яхшы булсын, сагъыз бетергезгә. Ишек илә саулыгыз куркырек болсын, кызыл тишлек ярысында. Ашкын ташлау илгын булсын, биң яш булсын, суктыгыз кайбер булсын. Ут иясында сыганак барсын, күбек ялгыз булсын. Зини салыгыз утмыш иясында калау булсын, калтырып анарткызгыз. Ватан белән яшау илгын булсын, бар ишекле ишек иләсин. Аллаһ белән каршы калмыйыз, ахирәтта саулык вафат булсын. Амин.

 

3. Вариант

Төбе булсын, сине кызык, сау булсын! Хөйләгелек тынычсыз болсын, курку белән ачылсын. Туры калдырып, тыныч алмашып, кайгынып калсын. Биңга факыр булсын, хөнгә фән булсын. Агачтан касып, бек арып, сыбай анып калсын. Шапанда булсын, шулай булсын, тыныштык барсын булсын! Амин.

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *