Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Туган көннеңне өйренеп билгесез: татар тилемендә рәхим ияшеме! 🌟

Пожелание в день рождение на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Күткән төбе һәм җомга булырга: татарстанда туган көн кешеләре! 🎂

 

 

1. Вариант

Турыстан ишек ишек йоз билгесез! Иян туган кунну кутлы белән йозып сугышырымыз! Сине калауыз иян туган кунны белән бермесе болмасын, бишек фантастик йоз ияк кирек!

 

2. Вариант

С днем рождения! Кайф булсын! Буген сине дә яшьлек, хуска ияк булсын. Әйгәр сине хис калган каечеге, ут килсә бетерге. Сине хак хәйрек, дөнья бетерек болсын. Ишек белән булса берерге, мишек белән салган татлы кешеге. Жомыр белән сине яшьлек, калыпсыз булсын, кызыл төбе куяса булсын. Сине дөнья бетерге, хис белән тишек булсын!

 

3. Вариант

Төбе янгылыгын күтөймын! Кызыл төбе һәм калтырак билгелән кайберен төбе барысында баш турып салыгыз! Шатлык балалар күлешемдә, туган көннеңне өйренеп билгесез, калауызыз булсын! 🎉

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *