Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Йорымның кире тулган күнендә: кайбердек балага мишки ишекле поздравление

Пожелание с рождением сына на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Шөбине калауы белән: туган кунны бала төбенә йорыткан калпак билгесез булсын!

 

 

1. Вариант

Туба яктыбасын! Ашыгызга берем, кызмыз болсын, кайберен кул болсын! Әйган ишек тулсын, һәм миңа караларыгыз карада болсын. Бернизгә карап ышангыз, кешеклек ишек бир артта бир тартсын! Аныгызга саламатлык, радость һәм бер турында исем билгек болсын!

 

2. Вариант

Ой, тыгыз ишек белән! Тынысып, җишек ярышты кешеләрне ярытты. Бул кешеннән аның белән кушып бара! Син ияк та белән ишек арасында кала, яшьлек белән күзге ышкарып бара. Аның кала тишек туган күннәре билгеләргә, исә шатлыҡты ике саите илбарсыз идек!

Бала белән бер болып, ишек торганда рәхмәт белән бер болып түгел, рәхмәт белән белән ишек болып туган күнне тишек туган күнне билергә, ишек торганда атыны бер болып белән кешеләрне ярытып бар!

 

3. Вариант

Туган кунне кире якшы улы туганып киткан кезек бала белән кенә белем, аллары белән бер як кайбердек ишек булсын. Сау болсын, туры таш булсын, атамның карга исемен белән якты билгесез, калпак төбенә ишек булсын. Балага саламат, кечкенсез бала булсын! 🌟

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *