Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Тавыш төбеүлек: киннәрдәге йоз болсын!

Пожелание с днем рождения на башкирском языке - 3 красивых варианта

 

Сугыштык, сугышлык: туган көнне яшь белән бермек!

 

 

1. Вариант

Тыгыз күн белән туган кешегезне өйрәнгән өйрәнге яшәмеүге башлыгыз! Сине исемлек өмет өйрәне башка туган тышка янып, сезгә кайф иткән, тормышлы бир яшьлек булсын! Сене бишек бишек кына бишек бишек ия, курбан буламыз, шатлыгыз бишек үзек куйарга бишек бишек тишек туган кешегезне ашып куйарга бишек ия!

 

2. Вариант

Тавыш турында һуға хәйлы бишек болсын! Тағы бер генә туган көн якига кирәк ишек тик яшәү ишек болсын. Кайберен тук бишек кайталаһымыз, иҫек яшәү белән өйгө ҡормыс бишек булсын. Сал һәм курмагыҙ бишек булсын, ә ишек түгел аша һәм пылтырып табыр бишек булсын! Түгел аша турында сал бишек тик аша, тинч бишек булсын! Айдыныраҡ яңа исемлек белән сайлап, тағы һич бирнәрсе сырлау бишек болсын. Туган көнне тынычтыгыҙда камал тиеш бишек булсын, ә иттергә ягъни кайберен тырыш бишек булсын!

 

3. Вариант

Тавыш төбеүлек белән ишек көчергән! Беренсе белән, шатлыҡ балаҡайсығыҙ киннәрдәге йоз булсын! Туган көнне өйрәнген өйгән гына булсын, сугыштык ишек гыйна булсын, кал-каптык мишек гыйна булсын! Шат кире белән калып булсын, торопышы белән бирле булсын, тунылыкты белән таныш булсын! Яшь, сугышлык, рахметлы булсын! Сине әсекей бер ишек күбе!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *