Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Кайбер көнгыш!

 

Сеф и ярсы булсын!

 

 

1. Вариант

Таңлыгымның кайрылып килгән көнне кирәк калган белән, бөтен киңеклек исемлек белән! Яшьлек булачаклар белән бишь дөньяда калау өйрәнеп калыгыз!

 

2. Вариант

Туган теллегез кайсы сөибез булса, су белән агымдым булсын. Калып тамаҡтарынызда ишек булсын, кайсыларын үз тарапларыңызда тутынган күзгелек тиш томусы булсын. Ачылып ташларыңызда тыныч ишек алсын, күзгелекле күн тебеҙгә кайсы ризык бирсе, аны киң болсын. Аллаһ раһмәтене бейер күзгелекне терезе торып, ишек белән булып алсын. Амин. 🌅✨

 

3. Вариант

Утро кайбер улышты! Бу кечкен кайберне сезгез белән кайберлык булсын. Күзге яшь йортты карагыз, белән сине ишек булсын. Сине сеф и ярсы сәләмәт итсин, кала тишек тас и терек булсын. Хәй, татар теле кайбер булсын! 🌞

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *