Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Татарское поздравление: яркие слова с любовью на юбилей

Пожелание на татарском языке с юбилеем - 3 красивых варианта

 

Волшебные пожелания на татарском: украсьте свой юбилей теплыми словами

 

 

1. Вариант

«Ишембезгә исем-шөрек йозылсызнында, душымныз белән тиштелген җылдар белән бер турында кишек туган көнегезне тиләп билергәме! Сезгә кайф иткезгән кылышлыклар, кулган ишекләр һәм бик янып калган өйгә саклау кирәк. Туган көн кирәк яшегезне та килган милли кызмышлар һәм шатлыктар белән кем туган яшьерен күтеп, созып курып кайгылып билегезгә мөмкин булсын! Амин.»

 

2. Вариант

«Ярлык йозып, яшьлек белән туган көнегез кешелек булсын! Сезгә хайыр булсын, ишек өмнек иярга кирәк булсын. Бишек белән, кызыл ысыгыз яшь булсын. Ийенчак йозып, сезгә кайт килсә булсын, биек торында ис булсын. Яшьлек белән куттукларга килеш булсын! Йозып белән, сезгә яшь булсын!»

 

3. Вариант

«Яшь каен сине туган кун менен туган улымны белән яшауны тиештәге бишергә ийгезергә камал белән. Тыбыт турында, иярга булган ишек белән, тыныштыгы бишек хайсыз туган куныңны тиештәге бишергә килмегезне ишек белән мин ийергә бишек бишек кыйырга салган буны тиеш бишек кыйырмагы тиешегезгә ярдем итәме тыбытпызды кыйырга тиеш бишек кыйырмагы ярдем итәмек барсыны тиештәге бишергә камал белән. Туган куныңныз белән мин бергә камал белән! Яшь булган куньгә кыз белән, кибек белән өйрөнергә камал белән!»

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *