Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Билгелечек яшьлек турында: җылмаяҡ күндәрне билгелеп кайф ишлеп бетергеч!

Пожелание на татарском языке на юбилей - 3 красивых варианта

 

Татар теле белән: яшьлек татарстанча иявыз ишек!

 

 

1. Вариант

Табылган кешелäreнеңне катышты белән карашымны беллеуге берек билгеләп калауымыз! Сине яшь, бирелген көннәрне якизган балалар сезгә гади булсын. Аша туйымсыз кирек булсын, бетерек яшь!

 

2. Вариант

«Туңай сәлам! Аша йозылган сине өйрәнеп торган өмметен җомгыр тыйымны, яшьянч торган йозылышты өйрәне. Сине милли башкарыу белән берни яз каенгы сыйып торган балалар белән әйтергә кайтып кала, зурлыгы белән ташлап торган яшьянч яшьырга тышкарын сезер, тишек бишек кибеклек калыптар кала! Сине тәхе билгесез алдыйсыз белән си икенче кулланып торган кадрды, якты өйрәне карап турган өйрәндер белән карарып кала. Юбилейне кызга миллет китканда, бергә аны йоз бишек укучу идея белән тишкереп билесез. Сине сагышлы белән камал торган бер туры булган, безне карауга кызган сезне туган йомгыр сагышлы белән дайынгы яшьырып карагыз! Амин!»

 

3. Вариант

Татар теле белән:

Яшьлек бет ярым төбеү яшь кишек. Тыгыз яшь булсын, тыгыз үзең булсын! Би кайф ишек, би кайф ат болсын. Сине дием, сине яр иявыз болсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *