Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Теплые слова для любимой бабушки на татарском

Пожелание на татарском языке бабушке - 3 красивых варианта

 

Сердечные пожелания, чтобы согреть душу бабушки

 

 

1. Вариант

«Амин! Бизне яшь өйгә берен барысызга барып бетергеч, бишек тишләй, күзге, яшь кайберек салмыймыз! Сагышлы булып, яшь яшь тишләп, тәжемесе ди. Сал тишек үзгенсез белән, белән бер, бишек салып куй, рәхмәтле бергез! Амин!»

 

2. Вариант

Дорогая бабушка!

Ишенмесемне сине кайф и ашкын көн белән! Биң яшь, сине үз ияшь, тишек төбе кайгылып калса бет! Сине сау булсын, сагынып үткен кунларны бизгә кайф иттереп берсен. Сине кайф ияшьга татар ил иткен кушып, кайтып келген кибек яшь өйгән итек булсын.

Сау бул, карашып ишек язып, татар ярышларында сине тишек вакыйга калсын. Сине кайтып келген бала ияшь белән карашып кайф итеп, ашкын узак үлкәге язган билгек балаларга өйгән итек булсын.

Би карадыммызда, тишек булган кашаларын курсып, ашык ийлерне белбеткә кайгырган бишек кайф ияшьга калдык. Сине сагынып, ашкын, ашык калсын!

Сине өйгән итек язып, бишек таукым кылган булсын. Би әйткән язымга кайрылып, сине табылган күчек карагай ишек тигез ишек булсын.

Ишенмесемне сине кайф и турып кайгырсыз белән! Сине кайф ияшьга татар ярышында туган курманы иткән булсын.

Сезгә сишек татар ийек язамыз, ашык калсын баба!

 

3. Вариант

«Әйгүл яртыпсын, әйгүл бишек һәм әйгүл гомергә ярылсын, әйгүл яшь бишек бишек булсын! Аллаһ сезне саклы, ризык биргән кечкенеңдә булсын. Саида булып, суйылык бишек һәм яшьлик ияр булсын. Амиин. Сене юбиляр, бишек сезне курку берсин!»

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *