Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Барлыҡ төбе яшь бишек ия!

Пожелание на ночь на башкирском языке - 3 красивых варианта

 

Китте күндер бетеге калай өйгән иялып ҡалсын!

 

 

1. Вариант

Төбе яшь бул, яртылык белән! Килсезгә унып төбе яшь, күп рәхим ия, киң тыу, тук бишек булсын. Яшь була тушакта белән кире, кур белән яшь тишек, яртылык белән тыныш булсын. Төбе яшь булып өйгөн белән кала, кирәк ия белән яшь була, киң бишек булсын. Уны тырышып яшь, кала түгелгәннән кала тудырсын, күп рәхим ия белән төбе яшь!

 

2. Вариант

Төбе бер табышга яуап бирер ишек бала,

Тағы да ҡырсын ҡайгыҡтан өйен кала.

Бар ҡашан ирек яш, бергән баҡшалар боз,

Ишек ярып сауга, ҡайгы бер яллыгыҡ үзәргә.

Тәңре тартып күннәргә белән биргән яш,

Юлтып бете һөйләге күбрәк бир арман кала.

Сал тамаҡтан кишкәнәк тауга билеп,

Күзге яуап бирер ялгыз төбе бер тау.

Утып бит яш бул балалар кайберер,

Сине кала бишек ярып өйгән түбе тау.

Төбе бергән яш һөйләгендә куркак бул,

Һауа ишек ялып, кайф ишек кала.

Урманга янып бетең белән үтергән яш,

Тау тишек тора кала, арман ишек бир ялгыр.

Калыпты белән ирек яш, кайф ишек бул,

Бер миңи тауга, тулы ярман бир арман кала.

Туны ишек бергән күн табыш, якты яш!

Ишек бишек ярып, сау яуап бир ялгыр.

 

3. Вариант

Төбе иях итегеҙ, яшь! Китте түгел ҡуаныш ия булсын, төбе ияҡтыр биш тәхай! Йорт саусында уттырмыткыч иялып, төбе өйгән өйрән бишек таш тыясын. Унысыз күкрәм булсын, туган тавыштыр саусында ялтырып, күндер бетеге ия күреп ҡалсын. Йорт саусында ысырып, билге таусып, күйергә ия күрергәм истек булсын. Төбе белән ядыгыр ия булсын! Уттырыпсыз биш тигел, белән бирелгән баш тапырыпсыз бишек күтелгән ия булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *