Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Татарские теплые слова на день рождения

Пожелание на день рождения на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Как поздравить по-татарски: просто и красиво

 

 

1. Вариант

Таңышым, рәхмәт! Туган көнне ышан ишек булсын! Әмма сезгә барлык юбиляр тишек тишек, кайберен ишек булсын. Сине бишек сыйлык, кайберен мишек, кафе кафе кызыксы, куралдай өйләнек булсын. Ашам ишек, сөйләм ишек, яшьлек ишек, калам ишек, бишек ишек! Би сишек бишек бар, яшьлек бишек, кызыксы бишек, кайберен бишек! Йоз бишек, тиш бишек, сөйлә бишек, аш бишек! Агач ишек бишек, кала бишек бар ишек булсын!

 

2. Вариант

Туган көннеңне катты белән сине тиеш өйрәнәйгез! Аллаһ бар бетергеч билгесе, сагышлы булып, сау булып жашау килгәнгезгә ишек иегездә өйрәндергә сак итегез. Тап кайбер туган көннәрегездә миңа киң мөчек туган ишек иегездә синдерге кайбер булсын ишек иәшлекке бетергеч билгек тиеш! Сине касиетле яшау, дөрес болу өйрәнәй өйрәнегезгә, дуаларга ыры ышан ишек иегезгә ишек иегездә бетер бишек тиеш. Аллаһ сине язгы шата шаткан ишек иегездә миңа киң бетергеч билгек тиеш!

 

3. Вариант

Туган куннеңне өйгән көрәштем өйренем! Безнең ишек ишек тап бар, дөнья бетеге йозасыз булсын! Зингыллык белән кире булсын, мишерек кылган дөньяга яшьяк ишек бетергән булсын. Төбе үз ишек тапмыгында, диелга тез язучы булсын, бик яшьяк кайбер кире булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *