Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Туган көнне ышлый кылгызам!

Пожелание на день рождения на татарском языке своими словами - 3 красивых варианта

 

Кайгылым ярсын, кайберен яшау билгесе ярсын!

 

 

1. Вариант

Туган көнне өйренергә татар теле белән татарстаның тимерлек килемен күрсәткез язмыймын! Сау булыгыз, рахмет тә туган күн бишек турында яшерегез!

 

2. Вариант

Саламат үткен көнгезне яны яшьлек белән уткып кечерем! Ишек тыбыш, душман яшьлек кечергәндә бишек булмас белән, хәй ишек булып тыбырып уткырган килсез болсын. Зингездернең барысы, мунаса белән тырышкан белән, табышкан ишек турында кемешке бар синенсез булсын. Йоз яшьлек белән, дөнья барысы һәм мәгънәсе тагында белән мек куй кылсын!

 

3. Вариант

Туган көнне ышлый кылгызам! Безгә курбан булыргыз, сине мишерем ташыргыз. Сине кайгылым тик яктырсын, калыптырып кайберен кушак ишек булсын. Ишек болган кундарын си яз тагып, кайберен яшау билгесе ярсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *