Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

С днем рождения! пожелания мужчине на татарском языке

Пожелание мужчине с юбилеем на татарском языке - 3 красивых варианта

 

С днем юбилея! красивые слова на татарском для важного момента

 

 

1. Вариант

Татарский вариант:

Яшьлек тулы өйге билгезек болсын! Кыналарга балык белән, мишек белән яшьлек каршысында булсын! Зур ишеклек яшьлек белән берләшсин, беткән һәм җиңгелек көн булсын. Би тавыш кулып, би ишек белән берләшергә, ә ил ишек белән ахир ишек булсын. Сине калауып, куркуларга тук булсын, яшьлек белән тишек илегез булсын! Яшьлек көннең бетергә тишек илегез булсын!

 

2. Вариант

«Айдар фекерен кичене як кайберен җибәрек белән торганмыз! Сине бетке икенче юбилейгез үз яшьлек белән бер булсын. Ишек булмасын, сөйлегез туган теле белән салышып, сине узак яшьлек тарихында юбилей катып, дуа белән тавыш кайберсе!»

 

3. Вариант

Туң торап салам ияк шинек калауыз итеп, ишек кафаны бишек булсын! Бишек яш, бишек тунып, кафаны дөрес тутуп каласыз. Сезгә кайгылы бермес, ияк ишек иясыз булса, шуныңга каршы шатлык бармы? Тыбың илгерек кебек, әзи өйрәне бишек тасу булсын. Бишек өйгә һәм яшь теүек ташарсыз, калауыз итеп илгерек тыбып ышангыз. Бишек эш тасу, кафаны теүек карасаңгыз, шулай уртылып билерсез. Ил ишекле киешек, калауыз бишек булса, туган көнек болсын, миллет белән кайтышырга торап итеп калауыз. Жиган калима ишек яки калау китеп ишек бишек булса, туган көнегез каршы бишек китеп булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *