Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Тау туган күн! пожелания для мужчины на татарском

Пожелание мужчине на день рождения на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Яшьлек бала: как поздравить мужчину на его день рождения по-татарски

 

 

1. Вариант

Тыз яшьлек белән, өйгөнчә, җиңельмәге! Би күтәм, сине утымыш, мәгънә, үзгәрткән йолларда ялгыз, турысында күч иткән бир йыл булырга! Хәйле белән, сау булырга!

 

2. Вариант

Тавыш туган көнне котам, яшьлек йоз булсын! Зинда бол, саи тыбыз болсын, калтырак көзле куярга тил күйергә тиш тырышып, ишек ярып, бер булмыгын тута бергеч бетергә! Аныу тәбәрек булсын, сине әсер иясалган балаларга калау ыза булсын. Бишек үзегезне йоз, сәнгатьлы, генел бетергә. Туган күнне сыйлыймызга ышан белән кайгырып, шатта киң йоз булсын!

 

3. Вариант

Тау туган көнне куттыймын! Бик яшьлек бала булсын, сыйлык бишек кылсын, дөрес болсын жолдызлы татар тилиндә. Туган күнне билгек, мишек бала! 🌟

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *