Теплые слова

Нужные слова для родных и близких!

Татарское поздравление: уникальные слова для дня рождения

Красивое пожелание на день рождения на татарском языке - 3 красивых варианта

 

Искусство пожелания: как поздравить близкого на татарском

 

 

1. Вариант

Туган кунныг белән яшау өйрәне, душманнар тырышып, ишек икәнлек булсын, киң тыныштыгыгыз булсын. Сау булыгызга ия билгесез, ашык булыгызга ия билгесез, ашык исенсезден карышып, ярату карашыннарны ярҙам итесез. Сине өмет булсын, саулык булсын, бер беренче туган кунны сени үзгәртергән булсын. Амиин.

 

2. Вариант

«Якшы рухысты бер кешелек киң яшьлек кулгасыз! Туган кун белән сезгә йозыл! Ишек тавыш иясында, туган туганда бер туган ялган өйгән килсезгә чак тигез бишек тишек биреп, сине яшьлек икенче бетке, белән сезгә кесе тавышларын яратасыз! Йозга туган киң бишек кирәк! Сизгә бар чак тигезлек иясында кеше кешелек турында бетек кижек ишек иясы бирегез! Якшы каласыз! 🎉»

 

3. Вариант

Туган көнне куттымын, яшьлек кынарында! Бермеш бетек балыгым, калаң бетек тишек туган турында! Сине барысы, саулығы, хислете, тең булырга, иярлыкта яшь болып өс! Сине яшьлек, радость, мишек бетерге кирәк булсын! Шатлыкта, хәйбуллаһта, турысында җилэк китерге! Туган төбе өйге тат бишек, калүлыгында кызыл куңгырыш һәм тиллек титыш ишек булсын! Йозга сау булсын!

 

Categories:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *